Polkozic » Specials » Coaching

Benaderingen, effectiviteit en technieken van coaching

Benaderingen, effectiviteit en technieken van coaching Coaching is een relatief nieuwe manier om effectiever en succesvoller te worden in het leven. Dit kan zowel op werk als persoonlijk vlak gericht worden. Coaching richt zich hierbij op het veranderen van ineffectief gedrag en het ontdekken van nieuw en effectief gedrag. Ondanks de relatief jonge verschijning van coaching, is er een diversiteit aan verschillende methoden en theorieën welke allen eigen sterktes en zwaktes hebben.

Soorten benadering bij coaching

Hoewel een uitputtende lijst van verschillende theorieën en methoden van coachen vrijwel niet te doen is, mede omdat veel methoden niet uitgeschreven staan en slechts door enkele individuen beoefend worden, is onderstaand een onderverdeling gemaakt met de meest voorkomende manieren van coaching. Bij coachen onderscheiden we de volgende verschillende benaderingen:

De humanistische benadering

Het humanistische doel van coaching is boven al het bereiken van menselijke groei en verandering.

Behavioristische benadering

Het doel van coaching bij een behavioristische benadering is met name gericht op het veranderen van gedrag

De "adult development" benadering

Coaching moet een bijdrage leveren aan het helpen van coachees bij het ontwikkelen en groeien in volwassenheid als persoon.

De cognitieve benadering

Bij de cognitieve benadering draait coaching met name om het ontwikkelen van adaptieve gedachten

Doelgericht coachen

Coaching draait binnen deze benadering om het behalen van een doel, of het komen tot een oplossing. Er hoeft hierbij dus niet gezocht te worden naar diepere veranderingen.

De positieve psychologie benadering

Coaching moet de aandacht verleggen van de oorzaak van het probleem, naar de energie om mensen voorwaarts te krijgen.

De avontuurlijke benadering

Coaching moet de coachee in verschillende uitdagende en grensverleggende situaties brengen, waardoor de coachee breder denkt en leert om adaptief te zijn.

De "adult learning" benadering

Coaching is een leertraject dat focust op het aanleren van zelfreflexctie en het verwezenlijken van persoonlijke groei door ervaring bij zelflerende personen

Systemische benadering

Coaching is een zoektocht naar patronen die gebruikt kunnen worden.

Overeenkomsten bij de verschillende coachingsbenaderingen

Ondanks deze veelheid aan gebruikelijke coachingstechnieken, hebben al deze verschillende manieren van coachen toch enkele facetten in gemeen. Alle verschillende benaderingen gaan uit van een proces om ontwikkeling te faciliteren. Tevens is coaching met name gericht op een gezonde populatie; dat wil zeggen, personen die mentaal gezond zijn. Coaching is daarbij een individueel proces, waarbij de coachee aangemoedigd wordt om zijn eigen leven in handen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen. Ook zijn alle benaderingen van coaching gericht op zowel bewustzijn als verantwoordelijkheid. Als coach wordt bij alle benaderingen verwacht dat de coach kan beschikken over goede luistervaardigheden en de coach goed vragen kan stellen. Tevens is de relatie tussen coach en coachee bij alle benaderingen essentieel; zonder goede onderlinge relatie is het coachen tot mislukken gedoemd.

Verschillen bij de diverse manieren van coaching

De verschillen tussen de diversiteit aan benaderingen van coaching liggen met name op het gebied van benadering, diepte en termijn. De benadering bij de verschillende manieren van coaching kan bijvoorbeeld puur vragend zijn, met de coachee als expert, of juist meer gericht op een coach die ook theorieën uitlegt en zich meer als expert opstelt. In diepte kan de manier van coaching verschillen door de focus van de benadering; sommige benaderingen van coaching focussen bijvoorbeeld puur en alleen op het veranderen van een ineffectieve gedraging, terwijl andere benaderingen zich richten op het veranderen van de gehele levenshouding van de coachee. Dit laatste onderscheid is ook weer terug te zien in de duur van de coachingssessies; zo zullen benaderingen die gericht zijn op het behalen van een enkel doel met betrekking tot gedragsverandering vaak korter van duur zijn dan de benaderingen die een meer holistisch perspectief nemen.
Coaching: De verschillende perspectieven en methodes

Coaching: De verschillende perspectieven en methodes

Coaching, als een effectieve manier om de eigen effectiviteit en het eigen welzijn te verhogen, groeit nog steeds in populariteit. Deze groei brengt niet alleen meer aandacht voor coaching met zich me…
De effectiviteit van coaching

De effectiviteit van coaching

Hoewel coaching sterk in opmars is, is het voor velen nog niet duidelijk welke aspecten van coaching nu exact zorgen voor effectieve coaching. Diverse manieren van coaching, met verschillende theorieë…
De kenmerken van effectieve coaching

De kenmerken van effectieve coaching

De opkomst en snelle groei van het fenomeen "coaching" doet vermoeden dat dit als een moderne hype opgevat kan worden, die wellicht over een aantal jaren weer uitdooft. Hoewel dit natuurlijk altijd mo…
Executive coaching en de fundamentele attributiefout

Executive coaching en de fundamentele attributiefout

Executive coaching draait om het coachen van hoog geplaatste leidinggevenden. Deze manier van coachen heeft veelal een andere functie dan overige vormen van coaching, aangezien executive coaching vaak…
Existentialistisch coachen; coachen vanuit existentialisme

Existentialistisch coachen; coachen vanuit existentialisme

Existentialistische filosofen, zoals Jean-Paul Sartre, hebben ook op een bepaalde manier van coaching een invloed gehad. Deze manier van coaching heet nu existentialistische coaching. Deze manier van…
Oplossingsgericht coachen; achtergrond en technieken

Oplossingsgericht coachen; achtergrond en technieken

Er komt steeds meer aandacht voor coaching, nu recent onderzoek duidelijke voordelen laat zien. Zo blijkt dat er niet alleen voordelen voor het persoonlijk welzijn kunnen zijn, maar dat er ook duideli…
Persoonsgericht coachen

Persoonsgericht coachen

De persoonsgerichte manier van coachen is door Carl Rogers ontworpen en focust met name op de relatie tussen de coach en coachee, waarbij er veel aandacht is voor de persoon van de coachee. Persoonsge…
Tips om goed te leren luisteren bij coaching

Tips om goed te leren luisteren bij coaching

Echt goed luisteren draait allemaal om acceptatie; dergelijk goed luisteren is ook zeldzaam, meestal wordt slechts de illusie gewekt dat er goed geluisterd wordt. Echt goed luisteren betekent dan ook…
Valkuilen bij gesprekstechnieken van effectief coachen

Valkuilen bij gesprekstechnieken van effectief coachen

Het hanteren van de juiste vraagtechnieken is van groot belang, zelfs essentieel, bij coachen. Hoewel deze technieken en methodes simpel zijn, zijn ze niet gemakkelijk. Deze ogenschijnlijke paradox wo…
Gepubliceerd door Polkozic op 29-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Ives, Yossi. "What is ‘coaching’? An exploration of conflicting paradigms." International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring 6.2 (2008): 100-113.