Polkozic » Kunst en Cultuur
Artikelen 1 - 10 van 45 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Andy Warhol: Pop Art

Andy Warhol: Pop Art

Het werk van Andy Warhol wordt door velen óf bewonderd óf geminacht. Hoe dan ook staat het tegenwoordig symbool voor de populaire popart stroming uit de jaren zestig en zeventig. De prijzen die voor d… Biografie, 11-09-2010
Authenticiteit en vervalsingen bij schilderijen

Authenticiteit en vervalsingen bij schilderijen

Authenticiteit binnen de kunst, en met name binnen de schilderkunst, blijft een ambigue begrip. Enerzijds lijkt het duidelijk; als een kunstenaar een schilderij heeft gemaakt dat nog niet eerder besto… Kunst, 05-07-2014
Bekende conceptuele kunstenaars uit de jaren zeventig

Bekende conceptuele kunstenaars uit de jaren zeventig

Hoewel conceptuele kunst niet ontstaan is in de jaren zeventig, kennen deze jaren wel het hoogtepunt van de conceptuele kunst. In deze periode is de concept art tot volle wasdom gekomen en is de term… Kunst, 01-02-2014
Concept art uit de jaren zeventig

Concept art uit de jaren zeventig

Concept art gaat als filosofie verder terug dan de jaren zeventig; men zou kunnen stellen dat Duchamp een van de eersten was die er mee begon. Toch kwam de echte explosie van de concept art pas eind j… Kunst, 02-02-2014
De Arts & Crafts: van Henry Cole naar William Morris

De Arts & Crafts: van Henry Cole naar William Morris

Als reactie op de mindere kwaliteit van de door de industriële revolutie beïnvloede kunst, welke sterk duidelijk werd in een tentoonstelling van 1851, kwamen verschillende stromingen op die weer terug… Kunst, 17-06-2012
De conceptuele kunst uit de jaren zeventig

De conceptuele kunst uit de jaren zeventig

In de jaren zeventig wordt het denkproces dat ten grondslag ligt aan een kunstwerk als minimaal even belangrijk, zo niet belangrijker, gezien dan het kunstwerk zelf. In de conceptuele kunst uit die ti… Geschiedenis, 01-02-2014
De geschiedenis van de tatoeage

De geschiedenis van de tatoeage

De geschiedenis van tatoeages. Tatoeages zijn tegenwoordig meer en meer geaccepteerd in de sociale omgang, waar deze vroeger geassocieerd werden met prostituees en criminelen. Deze nieuwe acceptatie k… Diversen, 31-10-2010
De gevolgen van de industriële revolutie voor de kunst

De gevolgen van de industriële revolutie voor de kunst

De industriële revolutie die in de 19e eeuw door Europa waarde, had niet alleen grote gevolgen voor de productiemogelijkheden en werkomstandigheden van die tijd, maar ook voor de kunst. Door de enorme… Kunst, 17-06-2012
De grootste en mooiste musea van Nederland

De grootste en mooiste musea van Nederland

Nederland heeft veel mooie en internationaal bekende kunststukken in beheer bij diverse mooie musea. Door het bezoeken van een musea als het Rijksmuseum wordt de rijke Nederlandse (kunst)geschiedenis… Diversen, 17-01-2012
De herkomst van vijf van de meest gebruikte spreekwoorden

De herkomst van vijf van de meest gebruikte spreekwoorden

Onze taal kent een groot aantal spreekwoorden waarvan een aantal zeer vaak gebezigd worden. Hoewel de betekenis van deze spreekwoorden ons vaak goed bekend is, is de herkomst van de spreekwoorden voor… Taal, 03-01-2016