Polkozic » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 99 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Afghanistan vanaf de negentiende eeuw tot aan ISAF

Afghanistan vanaf de negentiende eeuw tot aan ISAF

Afghanistan heeft een rijke geschiedenis, maar heeft tevens een geschiedenis die door geweld en oorlog gekenmerkt is. De geschiedenis van een land als Afghanistan is belangrijk om het land in het hede… Diversen, 22-01-2012
Bestuurskrachtmeting van gemeenten

Bestuurskrachtmeting van gemeenten

Bestuurskrachtmetingen zijn een redelijk recent begrip, in 2002 is de eerste Nederlandse bestuurskrachtmeting uitgevoerd. Toch is dit tegenwoordig een krachtig instrument geworden om te kijken naar he… Diversen, 13-10-2010
Camus: Grondlegger van het Absurdisme

Camus: Grondlegger van het Absurdisme

Albert Camus wordt als een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw. Hoewel zijn naam vaak verbonden wordt aan het existentialisme, ontkende hij dit zelf ten zeerste. Tegenwoordig staat h… Filosofie, 06-09-2010
Coaching: De cognitieve benadering

Coaching: De cognitieve benadering

De cognitieve psychologie heeft een grote invloed gehad op coaching. Uit deze psychologische benadering is de cognitieve therapie en de cognitieve benadering bij coaching ontstaan. Deze benadering vor… Psychologie, 01-07-2013
Coaching: De verschillende perspectieven en methodes

Coaching: De verschillende perspectieven en methodes

Coaching, als een effectieve manier om de eigen effectiviteit en het eigen welzijn te verhogen, groeit nog steeds in populariteit. Deze groei brengt niet alleen meer aandacht voor coaching met zich me… Psychologie, 23-06-2013
Competentiemanagement en human resource development (HRD)

Competentiemanagement en human resource development (HRD)

Competentiemanagement, het sturen op de competenties van medewerkers, heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Hoewel er vele voordelen te herkennen zijn in het concept competentiemanagement, zijn… Diversen, 18-01-2012
Creativiteit ontwikkelen bij leerlingen in een lesomgeving

Creativiteit ontwikkelen bij leerlingen in een lesomgeving

Creativiteitsontwikkeling in het onderwijs is hard noodzakelijk in een snel veranderende wereld, waarbij creativiteit een van de middelen is om het verdienvermogen van de toekomstige generaties te gar… Onderwijs, 30-06-2014
De behavioristische benadering bij coaching

De behavioristische benadering bij coaching

De behavioristische benadering bij coaching is gebaseerd op gedrag. Hierbij gaat men er van uit dat gedrag altijd een functie is van zijn gevolgen. Als iemand bijvoorbeeld bij een bepaald gedrag een p… Psychologie, 10-07-2013
De Berlijnse muur; ontstaan en kenmerken

De Berlijnse muur; ontstaan en kenmerken

Na de tweede wereldoorlog wordt Duitsland in vier sectoren verdeeld, de overwinnaars krijgen ieder een sector. De drie westerse sectoren, de Franse, Britse en Amerikaanse staan vanaf het begin af aan… Diversen, 21-01-2012
De cargo cults in het Pacifische gebied

De cargo cults in het Pacifische gebied

Van alle religies op de wereld zijn de zogenaamde cargo cults wel de meest bijzondere. Deze religies kenden een grote opleving in het Pacifische gebied na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de meeste uit… Religie, 16-01-2012