Polkozic » Specials » Berlijnse muur

De Berlijnse muur

De Berlijnse muur Na een gezamenlijke strijd tegen Nazi-Duitsland door de kapitalistische westerse mogendheden en de communistische sowjetunie, kwamen de onderlinge conflicten tot volle wasdom in de koude oorlog. De splitsing van Duitsland en de hoofdstad Berlijn in vier sectoren, zorgde ervoor dat Duitsland een van de speelvelden van deze conflicten zou worden. Een van de bekendste resultaten van de onderlinge spanningen is de Berlijnse muur. De val van de Berlijnse muur zou een nieuw Duitsland inluiden.

Ontstaan koude oorlog

De spanningen tussen de westerse mogendheden, met name de Verenigde Staten, en de communistische Sowjet-unie waren geen verrassing voor de regeringen van deze landen. Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er ernstig rekening gehouden met een eventuele nieuwe oorlog tussen de twee ontstane machtsblokken, de VS en de Sowjet-unie. Om deze reden begonnen beide grootmachten al tijdens de Tweede Wereldoorlog met het veiligstellen van de eigen belangen en het opbouwen van verdedigingsmechanismen tegen de ander.

Verdeling in sectoren

Na de overgave van Nazi-Duitsland werd het land verdeeld in vier sectoren, één sector voor de VS, één voor Frankrijk, één voor Engeland en één voor de Sowjet-unie. Ook de hoofdstad, Berlijn, die in de communistische sector lag werd in vier sectoren gedeeld. De drie kapitalistische sectoren van Duitsland verwerden later tot de BRD (23 mei 1949), het communistische gedeelte werd de DDR (7 oktober 1949). Bij de oprichting van de DDR en de BRD zou Berlijn als onafhankelijk gebied fungeren; in de praktijk echter werd dit niet zo uitgevoerd; West-Berlijn, dat uit de samengevoegde kapitalistische sectoren bestond, zou als volwaardig deel van de BRD gehandeld worden en Oost-Berlijn werd zelfs de hoofdstad van de DDR.

Grensbewaking Berlijn

Al vanaf het begin van de splitsing in sectoren werden de sectoren bewaakt, al vond dit in Berlijn met name plaats door enkele slagbomen. Vanaf 1946 zou de grensbewaking echter steeds sterker worden. De oprichting van de DDR in 1949 zorgde er uiteindelijk voor dat de vlucht van Duitsers uit het communistische Duitsland sterk steeg; de angst voor het communisme en de invloed van de Sowjet-unie dreef de nieuwe DDR burgers de BRD in. Om dit tegen te gaan werden de grenscontroles nog strenger; de economie van de DDR liep ernstige schade op door het verlies van menselijk kapitaal.

Bouw van de Berlijnse Muur

In de nacht van 12 op 13 augustus 1961 werd plots begonnen met de bouw van de muur; dit op bevel van Chroesjtsjov, de toenmalig leider van de Sowjet-unie. De bouw van de muur kwam voor West-Berlijn en de BRD als een verrassing; men had dit niet zien aankomen en het duurde zeer lang voordat er een eerste reactie vanuit de westerse leiders richting de Sowjet-unie gezonden werd. De muur echter, zou binnen enkele weken al gereed zijn, hoewel deze later nog verder uitgebouwd zou worden en verder versterkt zou worden. Grenswachters kregen vanaf het begin al het bevel om vluchtende burgers neer te schieten, iets wat uiteindelijk honderden levens gekost heeft.

Val van de Muur

Toen in 1989 de eerste opening in het IJzeren Gordijn kwam, in Hongarije, stroomde de vluchtelingen toe om richting Oostenrijk en verder te vluchten. Deze stroom heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het gehele IJzeren Gordijn viel, de Berlijnse Muur doorbroken werd en de DDR, overige satellietstaten en de Sowjet-Unie zelf ten einde kwamen.
De Berlijnse muur; ontstaan en kenmerken

De Berlijnse muur; ontstaan en kenmerken

Na de tweede wereldoorlog wordt Duitsland in vier sectoren verdeeld, de overwinnaars krijgen ieder een sector. De drie westerse sectoren, de Franse, Britse en Amerikaanse staan vanaf het begin af aan…
Willy Brandt; een voorvechter voor de Duitse eenwording

Willy Brandt; een voorvechter voor de Duitse eenwording

Willy Brandt zou, als burgemeester van West-Berlijn tijdens de koude oorlog, een belangrijke rol gaan spelen in de geschiedenis van Duitsland door het werk dat hij verrichtte om de DDR en de BRD weer…
Willy Brandt en de bouw van de Berlijnse muur

Willy Brandt en de bouw van de Berlijnse muur

Willy Brandt maakte als burgemeester van West-Berlijn de bouw van de Berlijnse muur mee. De snelheid waarmee de muur gebouwd werd zorgde ervoor dat hier weinig tegen ondernomen kon worden; de reacties…
Willy Brandt als bondskanselier en de ostpolitik

Willy Brandt als bondskanselier en de ostpolitik

Willy Brandt speelde als burgemeester van West-Berlijn tijdens de koude oorlog een belangrijke rol in de toenaderingen tussen oost en west, maar zou deze rol nog verder uitbreiden nadat hij minister v…
Willy Brandt: minister van buza en de ostpolitik in de BRD

Willy Brandt: minister van buza en de ostpolitik in de BRD

Willy Brandt zou een grote stempel zetten op de verhoudingen tussen de DDR en de BRD tijdens de koude oorlog. Zijn inzet als burgemeester van West-Berlijn had zijn ster al doen rijzen, maar had hem oo…
Gepubliceerd door Polkozic op 02-02-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties